Anmälan Trackday

Anmälan Gatbil

Anmälan till TRACKDAY

TRACKDAYS 2021 *
Medlemsavgift Betald *

Personuppgifter

Medlemsskap. Samarbetet mellan våra klubbar ger dig möjlighet att betala samma pris som BMW CS medlemmar om du är medlem i någon av nedanstående klubbar.

Fordonsuppgifter

Bilmärke och modell
BMW Originalförsäkring *
SBF licens eller om du vill köpa en Prova-på-licens
Står på licensen och är ditt LoTs-ID
Födelsedata om du ska ha PROVA-PÅ-Licens

Ansvarsbefrielse

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, SBF, BMW Club Schweden Motorsport samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall, e.dyl.
Tävlingsdeltagare och Funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör uppgifter som namn och sådant som är nödvändigt för tävlingarnas genomförande.
Ja, jag godkänner ansvarsbefrielsen *

Övriga Upplysningar?