Ordningsregler

Så går det till; säkerhet, uppförande och tips

Bankörning skall vara roligt och utvecklande!

De huvudsakliga anledningarna till att klubben anordnar bankörning för gatbilar är att du ska lära dig att hantera din bil, vilket gör dig till en säkrare förare, samtidigt som vi har det trevligt tillsammans. Om du vill tävla är du välkommen till BMW Cup.

En dag på banan börjar på morgonen, vanligtvis mellan 0730-0900, med incheckning och besiktning av samtliga förare, fordon och säkerhetsutrustning. BMW CS har rätt att avvisa fordon som blir underkänt på besiktningen.

Efter besiktningen sker en obligatorisk förargenomgång där bland annat säkerhets- och ordningsregler samt flagg- och eventuella ljus-signaler gås genom.

Efter förargenomgång startar körningen, oftast uppdelad i pass om 15-20 minuter.

Organisation och säkerhet

Banträffarna leds av en övningsledare som är ansvarig för och leder banträffen med hjälp av funktionärer.

Övningsledaren har oinskränkt befogenhet att värna säkerheten på banan och kan tillrättavisa, och vid behov avvisa, en förare som kör över sin förmåga eller inte följer säkerhets- eller ordningsreglerna.

Vid utsläppet på banan finns huvudposteringen, funktionären här är ansvarig för varje banpass. Det är från huvudposteringen som bilarna släpps ut och det är här avflaggning efter varje pass sker.

Runt banan finns flaggposteringar som ska varna för faror och rapportera incidenter till huvudposteringen.

Flaggsignaler

Flaggsignaler är viktiga och det enda sättet att informera dig som förare om något oväntat inträffat. Lär dig därför var flaggposteringarna finns och var uppmärksam när du passerar dem.

Gul flagg – något har inträffat och det kan finnas en fara helt eller delvis på banan.

Vid gul flagg ska du sänka farten markant, omkörning är förbjuden och du ska vara beredd att ändra spårval eller stanna.

Röd flagg – banpasset avbryts i förtid, anledningen kan vara flera.

Vid röd flagg ska du omedelbart sänka farten markant, omkörning är förbjuden och du ska vara beredd att stanna samt under största uppmärksamhet fortsätta in till bandepån.

Svart flagg – riktas till dig som enskild förare och betyder att du ovillkorligen ska köra in i depå för att ta kontakt med huvudposteringen.

Det kan vara så att du kört över din förmåga eller att det är något fel på din bil.

Om du får en svartflagg, kontrollera mätare och i backspeglarna efter tecken på rökutveckling eller spill och kör försiktigt varvet färdigt in i depån.

Svart-vit flagg – banpasset är avslutat.

Avsluta varvet i lugnt tempo, utnyttja det som en möjlighet att kyla av bilen.

I depån

I parkeringsdepå gäller promenadfart.

Här kan du förvara din utrustning under körpassen och parkera och skruva med din bil mellan passen.

I bandepån, sträckan längs med start- och målrakan, gäller maximal hastighet 60 km/h.

Här sitter man i bilen med hjälm på beredd att starta och åka ut på banan.

Ordningsregler

”Blinkersregeln” – kör om framförvarande först när denna signalerar med blinkers!

Omkörning tillåts endast om framförvarande förare uppmärksammat och visar att omkörning kan ske. Lämpligast sker detta genom att framförvarande ger signal med blinkers och åker åt sidan åt samma håll.

Höger/ vänster-regeln – omkörning är tillåten på både höger och vänster sida!

Kurvregeln – släpp förbi snabbare bilar innan kurvan!

Att vara snabb på bana handlar om mer än bara motorstyrka. Förarens kapacitet, låg vikt, däck, bromsar och rätt spår spelar stor roll. Det är med andra ord inte självklart att den som har starkast motor är snabbast. På raksträckor är det däremot svårt för motorsvaga bilarna att accelerera förbi motorstarka, har du blivit upphunnen skall du därför släppa förbi innan en kurva istället för efter.

Den gyllene regeln – behandla andra som du själv vill bli bemött!

Om olyckan är framme

Om du inser att du inte hinner bromsa inför en kurva, styr av banan med hjulen pekandes rakt fram! Om du kör av banan samtidigt som du svänger finns risken att bilen voltar.

Samma princip gäller om du råkar komma utanför banan. Kör vidare rakt fram och ta ner farten. Styr sedan upp på banan med små och försiktiga rattrörelser. Försöker du styra upp med för stor fart eller för stora rattrörelser löper du stor risk att få sladd.

Om du kört av, sitt kvar i bilen med säkerhetsbälte och hjälm på till säkerhetsbil eller bärgare kommit fram för att hjälpa dig. Avåkningen kan bero på olja eller kylarvätska som läckt ut på banan och då är det inte otänkbart att fler kör av på samma plats.

Detta gäller så länge bilen inte börjar brinna, vilket är mycket ovanligt utanför filmens värld. Om du tvingas lämna bilen, se till att du snarast tar dig i säkerhet bakom armco-räcket.